Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Matexpro Oy 3101488-6 , Matti Pasanen

Muut yhteystiedot:
[email protected] puhelin 044-0101143

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Matti Pasanen
 2. Rekisterin nimi
  Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri
 3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkuussuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, asiakaskokemuksen parantaminen sekä anonyymien tilastojen tekeminen. Verkkosivustomme osoite on: https://aquacamtools.com

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), muut tilauksen yhteydessä annetut lisätiedot, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Lisäksi sivuston käytöstä kerätään anonyymejä tilastoja Google Analytics:n avulla.

Tietoja säilytetään toistaiseksi ellei asiakas pyydä niitä erikseen poistamaan.

Verkkokauppa

– keräämme henkilötietoja verkkokaupassa osoitteessa www.aquacamtools.com

– keräämme ainoastaan tietoja, jotka ovat oleellisia tuotteen toimittamisen kannalta ja asiakkuuksien hoitamisen kannalta. Säilytämme henkilötietoja, että voimme palvella asiakkaitamme paremmin sekä mahdollisten reklamaatioiden kannalta. Näin näemme rekisteristä tarvittaessa, mitä tuotteita asiakas on meiltä aiemmin tilannut ja mihin hintaan.

– keräämämme tiedot ovat nimi, kotiosoite ja toimitusosoite, postinumero ja paikkakunta, maa, sähköpostiosoite.

– vapaaehtoisia tietoja ovat puhelinnumero

– asiakas hyväksyy tilausta tehdessään toimitusehdot, joissa asiakkaalle kerrotaan myös siitä, että tiedot tallentuvat Matexpron asiakasrekisteriin.

– kerättyjä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, kuten markkinointiin. Tietoja niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle muutoin kuin jos tapaukseen liittyy perintää tai jos jokin viranomaistaho niitä perustellusti pyytää.

– rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella osoitteessa aquacamtools.com

– asiakas hyväksyy toimitusehdot ennen tilaustaan, joissa kerrotaan että tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin

Veneen vuokraus

– vene vuokrataan puhelimitse, sähköpostilla tai suullisesti. Vuokraushetkellä tilaaja antaa nimensä, puhelinnumeronsa ja osoitteensa. Tilauksen tiedot merkitään manuaaliseen kalenteriin.

– henkilölle lähetetään varausvahvistus ja varausmaksu sähköpostitse tai varausvahvistus annetaan kirjallisena ja maksu suoritetaan käteisellä.

– henkilön tiedot jäävät ainoastaan varausvahvistukseen, josta tilaajalle toimitetaan yksi kappale ja Matexprolle jää toinen

– tilausvahvistuksia säilytetään kansiossa Matexpron toimistossa max 3 vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään silppuamalla

– Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä kolmannelle osapuolelle lukuunottamatta mahdolliset perintäasiat ja perustellut viranomaisten (esim poliisi) pyynnöt.

– Perusteena tietojen säilyttämiselle on asiakkaiden mahdollinen tavoittaminen jälkikäteen ilmenneissä veneen vuokraan liittyvissä asioissa (kuten kadonneet varusteet, veneilyalueella sattuneet onnettomuudet, muut tapahtumat jotka vaativat selvitystä)

Suoramyynti / messumyynti

– suoramyynnissä Matexpro käyttää OP-pankin OP_kassa järjestelmää.

– Asiakkaan halutessa sähköisen kuitin, antaa hän järjestelmään sähköpostiosoitteensa, jonne kuitti lähetetään

– Tietoja ei käytetä Matexprossa muuhun kuin kuitin lähettämiseen

– Kuitti voidaan asiakkaan halutessa kirjoittaa myös käsikuittina.

– käsittelemme tietoja varmistaaksemme hyvän asiakaspalvelun

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tiedotja voidaan luovuttaa ainoastaan perintätapauksissa perintää suorittavalle taholle tai viranomaistahoille heidän sitä perustellusti pyytäessää.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Mikäli rekisterissä havaitaan tietovuoto, ilmoitetaan siitä viipymättä kaikille rekisterissäoleville sähköpostitse.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pin It on Pinterest